Value A

Language:
Gullah
Parameter:
You as (modifying) possessive pronoun

Examples

  1. Ye buba / you buba